אסטרטגיה שיווקית מתמקדת בצמיחת הארגון באמצעות כיבוש נתחי שוק, הגדלת המכירות והרחבת הפעילות. האסטרטגיה השיווקית שמגבשת הד-און עבור לקוחותיה מזהה באופן ברור את קהלי המטרה של הארגון, את המוצרים והשירותים האסטרטגיים ואת דרכי הפעולה הנדרשות להשגת המיצוב השיווקי הנדרש, נתח השוק, יעדי המכירות ויעדי הרווח.

יועצי הד-און מגבשים את האסטרטגיה השיווקית לאור ההזדמנויות והאיומים שמציב השוק ובהתחשב ביכולותיו ובמגבלותיו של הארגון, תוך מתן דגש על הפעולות הבאות:

  • מיפוי הסביבה החיצונית – זיהוי מגמות שוק, הזדמנויות, איומים, אפיון פעולות המתחרים ולוגיקת השוק בו פועל הארגון
  • מיפוי וניתוח הסביבה הפנימית – זיהוי נקודות חוזק וחולשה, איתור יכולות ליבה קיימות וחסרות, זיהוי מגמות בתוך הארגון, ניתוח מאפיינים פנימיים הרלוונטיים לאסטרטגיה
  • ניתוח SWOT – ריכוז כלל הממצאים משלבי האבחון וניתוחם כדי לבחון כיצד על הארגון לנצל את חוזקותיו על מנת לממש הזדמנויות ובאיזה חולשות יש לטפל במסגרת ההתמודדות כנגד האיומים
  • הגדרת גורמי מפתח להצלחה (KSF) – זיהוי הגורמים המהווים תנאי סף להצלחה עסקית של הארגון בתחומים בהם הוא עוסק
  • גיבוש התפיסות השיווקיות שיובילו את פעילויות הארגון בשנים הקרובות
  • בניית תמהיל השיווק – הגדרת מדיניות המוצרים, המחירים, ההפצה וקידום המכירות
  • יצירת בידול ויתרון תחרותי – פיתוח והגדרת התועלות הייחודיות של הארגון, מוצריו ושירותיו על פני המתחרים ותקשור מסרים מתאימים לכל הסביבות הבאות במגע עם הארגון
  • בניית מיצוב שיווקי ומיתוג לארגון ולמוצריו
  • גיבוש תכניות פעולה יישומיות להשגת המטרות שהוגדרו

headon (3)