לבניית האסטרטגיה התאגידית חשיבות מכרעת במאמצי הצמיחה של הארגון ובביסוס מעמדו בשוק בו הוא פועל. האסטרטגיה התאגידית שמגבשים יועצי הד-און עבור הלקוחות מייצרת זהות מגובשת ומובחנת של הארגון ומטרותיו ומסמנת בצורה ברורה את כיווני ההתפתחות הרצויים ודרכי הפעולה הנדרשות.

תהליך גיבוש האסטרטגיה התאגידית מתבסס על:

  • הגדרת חזון, ערכים ויעדים אסטרטגים עיקריים – ניסוח ברור של מטרות העל ותפיסת הפעילות של הארגון
  • זיהוי לקוחות ומוצרים אסטרטגיים – הגדרה מדויקת של מגזרי השוק, הלקוחות העיקריים וקווי המוצרים והשירותים בהם ימקד הארגון את עיקר המאמצים
  • גיבוש דרכי פעולה אסטרטגיות – בחירת הדרכים בהן יפעל הארגון על מנת לממש את האסטרטגיה
  • בניית תכניות עבודה ריאליות ומפורטות ליישום האסטרטגיה

בדרך למעלה