מערך המכירות הנו אחד המוקדים המשמעותיים ביותר ליישום האסטרטגיההשיווקית של הארגון. השילוב של אסטרטגיה שיווקית מדויקת, צוות מכירות יעיל ומיומן, פעילות בערוצי שיווק והפצה מתאימים, מעקב ובקרה שוטפים על הפעילות יביא לשיפור לגידול במכירות ושיפור התוצאות.

יועצי הד-און מתמקדים בליווי מערכי שיווק ומכירות ומסייעים לניהול מקצועי ויעיל של מערך המכירות ולשיפור הביצועים מול התחרות באמצעות:

  • זיהוי ערוצי מכירות והפצה מתאימים ובניית מערך המכירות בהתאם
  • בניית פריסת הפעילות של מערך המכירות (בחלוקה גיאוגרפית, לפי לקוחות, לפי התמחות מקצועית)
  • הגדרת פרופיל איש המכירות ואופי פעילותו
  • הגדרת יעדים ותהליכי בקרה שוטפים על הביצועים
  • גיבוש מודלים יישומיים ושיטות לתגמול והנעה של אנשי המכירות
  • איסוף מידע מהשטח ועדכון על שינויים בזירה התחרותית
  • הדרכת אנשי המכירות, מתן כלים לשיפור מיומנויות המכירה וליווי בשטח
  • החדרת והטמעת כלי ניהול מתקדמים לניהול ובקרה על פעילות מערך המכירות
  • יישום מתודולוגיות ייחודיות שפותחו בהד-און, תוך כדי התאמתן לדרישות ולצרכים הספציפיים של כל ארגון:

לפני כולם

Monitor מכירות

כלי ניהולי המושתת על תכנון ויישום מדדי בקרה וניהול המאפשרים למנהלי הארגון לנהל בצורה אפקטיבית את מערכי המכירות. הכלי מספק למנהלים תמונה עדכנית, בזמן אמת, לגבי התקדמות פעילות המכירות מול היעדים שנקבעו, ממקד את המנהלים והעובדים במדדי הליבה של פעילות המכירות, מאפשר לקבוע ולשנות סדרי עדיפויות ולקבל החלטות אפקטיביות.

C2C) Consumer to Customer)

מתודולוגיית בניית וקידום מערכי מכירות אשר שמה את הדגש על הפיכת הצרכן המזדמן ללקוח נאמן לאורך זמן. מתודולוגיה זו פותחה על בסיס צבירת ידע וניסיון רב בתהליכים שבוצעו ברצפות המכירה של רשתות השיווק המובילות בישראל.

4[1]