במסגרת פעילותו של כל ארגון עליו לשקוד ולאתר דרכי צמיחה שיביאו להתפתחות ולחיזוק היכולת להתמודד עם אתגרים חדשים שצופן העתיד. פיתוח זה יכול להתבצע בתוך הארגון עצמו, באמצעות פיתוח מוצרים ושירותים חדשים ובאמצעות כניסה לשווקים חדשים, אך יכול להתבצע גם באמצעות חיבור של הארגון עם ארגונים אחרים במסגרת שיתופי פעולה אסטרטגיים, רכישות ומיזוגים (M&A).

 

להד-און התמחות ייחודית בייעוץ והובלת פעילויות פיתוח עסקי בנושאים הבאים:

 • בחינת רעיונות ומיזמים חדשים
 • בחינת אפשרויות לכניסה לתחומי פעילות חדשים
 • זיהוי הזדמנויות להשקעה ולפיתוח עסקי
 • אפיון, איתור ויצירת שיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים בישראל ובחו"ל
 • מיזוגים ורכישות בישראל ובחו"ל – איתור מועמדים מתאימים והובלת המהלך המורכב של יצירת העסקאות.

תוכניות עסקיות

התכנית העסקית מהווה כלי ניהולי בעל ערך רב המשמש אמצעי לתכנון הבסיס העסקי והכלכלי לפעילויות שונות של הארגון.

בעזרת התכניות העסקיות נבחנים תכניות אסטרטגיות, שיתופי פעולה אסטרטגיים, רכישות, מיזוגים ומיזמים חדשים.

בתחום זה מסייעים יועצי הד-און ללקוחות החברה בהובלה וביצוע של: 

 • בדיקת כדאיות לפרויקטים, להשקעות ולמיזמים
 • הערכות שווי
 • בניית מודלים עסקיים לפעילויות, למיזמים ולשיתופי פעולה אסטרטגיים
 • אפיון ותכנון המבנה העסקי המתאים למיזמים ולשיתופי פעולה אסטרטגיים
 • תכנון הפעילות השיווקית, התפעולית והפיננסית
 • הכנת מצגות להשקעות, לשיתופי פעולה אסטרטגיים ולמיזמים חדשים

לפני כולם