קיבוץ מרחביה

מועצה מקומית ירוחם

מועצה מקומית גדרה

מט"י גולן

מרכז ידע גליל

מועצה מקומית קצרין

מועצה אזורית הגליל העליון

האגודה למען החייל

הקריה לרפואה ומחקר בגליל

הרשות לפיתוח הגליל