גד"ש יד מרדכי

תרביות רהן

תבליני הגליל

מעדני השוקת

משתלות יגור

מכוורת דן

S.D.A Spices

רפת גן

גד"ש דגנים